top of page

BRANȘAMENTE

   Branșamentul electric este instalația de joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui consumator, executată de la linia electrică de distribuție până la contorul electric de la consumator.

   Branşamentul poate fi subteran sau aerian, după
cum reţeaua de distribuţie este în cablu sau aeriană.

Branșamente aeriene

   Branşamentele electrice aeriene asigură legatura cu conductoarele aeriene de la linia electrică
aeriană de distribuţie a întreprinderii furnizoare de energie şi până la firida de branşament a abonatului.
În funcţie de poziţia consumatorului faţă de reţeaua aeriană de joasă tensiune, se deosebesc două tipuri
de branşamente electrice:
   Branşamente electrice fără traversare, când reţeaua electrică şi consumatorii se afla pe aceeaşi
parte a drumului.
   Branşamente electrice cu traversare, când reţeaua electrică se află pe partea opusă a drumului,
faţă de consumator.

Branşamente electrice subterane
   Branşamentele electrice subterane asigură legatura în cablu de la reţeaua electrică de distribuţie
la nişa de branşament a abonatului. Branşamentele electrice subterane se pot racorda direct din cablul
principal de alimentare, cu ajutorul unor mansoane de derivaţie, drintr-o nişa principală sau dintr-o reţea
aeriană pentru alimentarea unor consumatori la care nu se pot realiza branşamente electrice aeriene.

bottom of page